Koren 21-22

De grenzeloze uitdrukkingskracht van de menselijke stem

Grenzeloos is de uitdrukkingskracht van de menselijke stem. Fluisterzacht of juist groot en welluidend. Wereldvermaarde vocale ensembles uit Nederland, Engeland, Estland en Italië zingen repertoire dat loopt van de renaissance tot onze tijd. 

Alle concerten: