Orgel! 21-22

Ongehoorde klankwerelden vol nieuwe perspectieven

De serie Orgel staat in het teken van het Fokker-orgel en de bijzondere muzikale mogelijkheden die dit unieke instrument biedt. Met eenendertig tonen per octaaf kan er in een zuivere middentoonstemming op gespeeld worden, maar ook niet-westerse volksmuziek met alle klanknuances of spannende hedendaagse microtonale muziek. Ongehoorde klankwerelden vol nieuwe perspectieven.

> Lees meer over het Fokker-orgel

Alle concerten: