Orgel! 22/23

Ongehoorde klankwerelden vol nieuwe perspectieven

In de serie Orgel! staat het Fokker-orgel centraal. Dit unieke instrument biedt bijzondere muzikale mogelijkheden. Met niet twaalf, maar eenendertig tonen per octaaf kan je er muziek in een zuivere middentoonstemming op spelen, zoals niet-westerse volksmuziek met alle klanknuances of spannende hedendaagse microtonale muziek. Ongehoorde klankwerelden vol nieuwe perspectieven.