Entreehal (foto Erik van Gurp)

Huisregels
• Reeds aangeschafte toegangskaarten kunt u niet ruilen of teruggeven.
• Na aanvang van het concert vervalt het recht op toegang tot de zaal.
• Bij toegangskaarten met korting, of Early Birdkaarten, kunnen wij u vragen een geldige kortings- of identiteitskaart te tonen.
• Tijdens het concert dient uw mobiele telefoon uit te staan.
• Fotograferen, filmen of het maken van geluidsopnamen in de zaal is alléén toegestaan met vooraf gegeven schriftelijke toestemming.
• Wij organiseren ook voor kinderen en families speciale concerten en activiteiten. Houd a.u.b. rekening met de daarbij genoemde leeftijdsgrens. Bij alle andere concerten behouden wij het recht te jonge kinderen de toegang tot de zaal te ontzeggen. Ook is het niet toegestaan een baby mee te nemen in de zaal.
• Honden zijn in ons gebouw niet toegestaan, m.u.v. blindengeleidehonden of gehandicapten-begeleidingshonden.
• Uw adresgegevens kunnen gebruikt worden voor statistische doeleinden, het doorgeven van programmawijzigingen, het bekend maken van onze programma’s en het doen van speciale aanbiedingen.

Bezoekersvoorwaarden
Muziekgebouw aan 't IJ hanteert de Algemene Bezoekersvoorwaarden van de Vereniging Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD).

> download bezoekersvoorwaarden (pdf, 107 kB)
> website VSCD

Wij gebruiken cookies

Onze website maakt gebruik van cookies

Meer informatie

X