Coronamaatregelen en Muziekgebouw

13 oktober 2020

Het kabinet heeft in een persconferentie op dinsdag 13 oktober nieuwe coronamaatregelen bekendgemaakt. Door deze maatregelen moeten we helaas alle concerten en SoundLAB-workshops tot en met 11 november annuleren. Waarschijnlijk worden er komende weken wél nog concerten gestreamd, houd daarvoor onze site en social media in de gaten.

Bericht voor kaartkopers
Bezoekers die kaarten hebben voor geannuleerde concerten, krijgen zo snel mogelijk bericht. We vragen je niet zelf contact op te nemen met de kassa in verband met de grote drukte.

Muziekgebouw gesloten voor publiek
Komende weken is het Muziekgebouw, ook de kassabalie, gesloten voor publiek. Stuur bij vragen een mail naar kassa@muziekgebouw.nl. Wij proberen je mail zo snel mogelijk te beantwoorden.


October 13, 2020

The Dutch government announced new corona measures in a press conference on Tuesday, October 13. As a result of these measures, we unfortunately have to cancel all concerts up and SoundLAB Workshops to and including 11 November. It is likely that concerts will still be streamed in the coming weeks, so keep an eye on our site and social media.

Message for ticket buyers

Visitors who have tickets for cancelled concerts will be notified as soon as possible. We ask you not to contact the box office yourself.

Muziekgebouw closed to the public
In the coming weeks the Muziekgebouw, also the ticket counter, will be closed to the public. If you have any questions, please send an e-mail to kassa@muziekgebouw.nl. We will try to answer your mail as soon as possible.


30 september 2020

De veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland heeft vanmiddag bekend gemaakt dat aan het Muziekgebouw en negen andere culturele instellingen in Amsterdam een ontheffing wordt verleend, zodat er meer dan 30 bezoekers tegelijk aanwezig mogen zijn. Dit betekent dat de geplande concerten in de Grote Zaal van het Muziekgebouw in de komende weken doorgaan.

Onverminderd van kracht blijft onze oproep aan bezoekend publiek om het gezond verstand te gebruiken bij de reis naar het Muziekgebouw en tijdens het bezoek. We vragen iedereen om afstand te houden tot andere mensen die niet tot het huishouden behoren en de aanwijzingen van onze medewerkers te allen tijde op te volgen. Ook stelt het Muziekgebouw vanaf dit moment het dragen van een mondkapje in de publieke ruimtes en backstage verplicht voor bezoekers, musici, medewerkers en leveranciers. Wanneer publiek en musici eenmaal hebben plaatsgenomen in de zaal of op het podium, mogen de mondkapjes afgedaan worden.


29 september 2020

Het kabinet heeft in een personferentie op 28 september nieuwe coronamaatregelen bekendgemaakt. Ook is het nog niet duidelijk of die van de invloed zijn op ons concertprogramma of op je bezoek aan het Muziekgebouw.

De informatie van de Rijksoverheid meldt dat er mogelijk uitzonderingen gelden voor instellingen met een cultureel belang, die hebben aangetoond hun protocol met succes in praktijk te brengen. De veiligheidsregio neemt hierover nog een besluit, dat wij snel hopen te vernemen. We gaan er vooralsnog van uit dat onze concerten kunnen doorgaan.

Houd deze pagina in de gaten - zodra we meer weten verschijnt hier de update. Wanneer er belangrijke wijzigingen zijn in programma of concertbezoek, laten we dit kaartkopers zo snel mogelijk weten via e-mail.

Update 29 september 16:00 uur: in sommige media is bericht verschenen dat de gemeente Amsterdam geen uitzondering maakt voor culturele instellingen op de maximale groepsgrootte van 30 personen. Dit geldt echter alleen voor vanavond (29 september). Wij verwachten morgen nader bericht van de gemeente.


15 juli 2020
[please scroll down for English]

Het Muziekgebouw gaat weer voorzichtig open voor muziek en voor publiek. Daarbij willen we alle bezoekers, musici en medewerkers een prettige en veilige omgeving garanderen. De basisregel is: houd rekening met elkaar en gebruik je gezonde verstand.

We volgen de actuele richtlijnen en adviezen van overheid en RIVM:
• houd minimaal 1,5 meter afstand van anderen
• blijf thuis bij verkoudheidsklachten
• schud geen handen
• was je handen regelmatig
• hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
• snuit je neus met een papieren zakdoek, gooi deze daarna direct weg en was je handen
• reis zoveel mogelijk met eigen vervoer, tenzij het echt niet anders kan

30 minuten voor aanvang aanwezig
Na aankoop van je kaartje, ontvang je twee dagen voor het concert een e-mail met extra informatie. Hierin lees je hoe een concertbezoek in zijn werk gaat. Zo vragen we je om uiterlijk 30 minuten voor aanvang van het concert aanwezig te zijn, zodat iedereen op een prettige manier zijn plaats in de zaal kan opzoeken. Ook vragen we je dan naar je eigen gezondheid en die van je huisgenoten. De kaartcontrole kan iets langer duren dan gebruikelijk. Houd ook in de rij genoeg afstand van medebezoekers.

Heb je vragen?
Heb je vragen rondom je concertbezoek en de coronamaatregelen in het Muziekgebouw? De pagina Veelgestelde vragen biedt in veel gevallen uitkomst.


July 15, 2020

Little by little the Muziekgebouw is opening its doors again, allowing the space to be filled with music and people after months of silence. We aim to provide a safe and welcoming environment for all visitors, musicians and employees. To ensure this, we all have to look out for one another and stay vigilant.

We are following the current measures and advice provided by the Dutch government and the National Institute for Public Health:

• Keep at least 1.5m distance from other people
• Stay home if you have any symptoms
• Don’t shake hands
• Wash your hands often
• Cough and sneeze into your elbow
• Use a paper tissue to blow your nose, discard after use and wash your hands
• Only use public transport when there is no other option available to you

After purchasing a ticket, you will receive an email with additional information 2 days before the concert. This email contains important information about your visit. For example, we ask everyone to arrive 30 minutes before the start of the concert to guarantee that everyone has enough time and space to get to their seats. In the email we will also ask some questions about your own health and the health of those you live with.

Questions?
We answer some of the most frequently asked questions on our FAQs-webpage. If you have any questions that are not listed there, please reach out to us.


25 juni 2020

Update seizoen 2020-2021 Muziekgebouw
Wijzigingen najaar i.v.m. coronamaatregelen

Tot 1 september 2020 blijft het Muziekgebouw grotendeels gesloten voor publiek. Uitzondering vormen de terrasconcerten in 4’33 grand café en workshops en verjaardagsfeestjes in SoundLAB. Achter de schermen werken we hard aan het aanpassen van de eerste helft van seizoen 20-21 aan de nieuwe werkelijkheid van de 1,5 meter samenleving. We doen ons best om een zo compleet mogelijk programma aan te bieden.  

Vanzelfsprekend moeten we als gevolg van coronamaatregelen aanpassingen doen. De concerten in het najaar hebben geen pauze en een afwijkende zaalopstelling. Gelukkig weten we nu dat we vanaf september meer dan 100 mensen tegelijk in onze Grote Zaal kunnen ontvangen, mits iedereen zich blijft houden aan 1,5 meter afstand. Wij vragen de medewerking van het publiek om hieraan te voldoen.

Hoe alles er precies uit komt te zien, maken wij half juli bekend. Een aantal concerten is geannuleerd of wordt verplaatst naar een latere datum, zie het lijstje hieronder. Kaartkopers ontvangen hierover zo spoedig mogelijk bericht.

Alle andere concerten gaan in principe door, al dan niet met een aanpast programma. Wij moedigen iedereen aan om snel kaarten te bestellen na publicatie van het aangepaste programma eerste helft seizoen 20-21. Vanwege de coronamaatregelen is de capaciteit van ieder concert beperkt.

Wij verheugen ons er zeer op om vanaf september publiek en musici weer te mogen begroeten in het Muziekgebouw.

Geannuleerde of verplaatste concerten seizoen 2020 - 2021

vrijdag 18 september 2020
Ensemble Multifoon, Youth Percussion Pool + Neon (koor) - Ritual Bells, Global Gongs
wordt verplaatst

zaterdag 19 september 2020 
Pandit Nayan Ghosh + ARAJ - Ragameesters     
wordt verplaatst

vrijdag 9 oktober 2020
Christian McBride Big Band 
geannuleerd

woensdag 14 oktober 2020 
New European Ensemble - 1984        
wordt verplaatst

vrijdag 16 oktober 2020 
Coro Ghislieri - Rossini’s Petite messe solennelle         
wordt verplaatst

woensdag 18 november 2020 
Master Drummers of Burundi - Levenslustig drumspektakel
wordt verplaatst

donderdag 26 november 2020 
Nederlands Kamerkoor  - Van Gogh in Me
geannuleerd (concert op vr 27 nov gaat wel door, met aangepast programma)

zondag 29 november 2020 
Picknick - Muziekgebouw Park 
geannuleerd

dinsdag 8 december 2020 
Pygmalion + Stéphane Degout - De onmetelijke schepping      
geannuleerd 

zondag 20 december 2020 
The Sixteen - The Truth from Above
geannuleerd

zondag 9 mei 2021 
Sacred Drums of India - Spirituele percussie     
wordt verplaatst


4 mei 2020

Bericht voor kaartkopers: Bewaar je ticket, geniet later

Onze deuren zijn sinds 13 maart gesloten, en blijven dicht tot tenminste 31 augustus. Ruim 100 evenementen in deze periode kunnen niet doorgaan. Het gaat om concerten (waaronder het Holland Festival), een rondleiding of workshop waarvoor je misschien kaarten hebt gekocht. 

Zoals je wellicht al via de media hebt gehoord, hebben concertzalen, theaters, musea en festivals met steun van het Ministerie van OC&W een gezamenlijke regeling opgesteld om de afhandeling van alle gekochte kaarten in goede banen te leiden. Ook het Muziekgebouw volgt dit initiatief, genaamd ‘Bewaar je ticket en geniet later’

Wat betekent het voor jou als kaartkoper?
In het kort komt het er op neer dat wij je vragen of je je tickets voorlopig wilt bewaren. 
Je helpt ons hiermee deze moeilijke tijd financieel door te komen.

Concerten verplaatsen
Achter de schermen zijn we druk bezig om zoveel mogelijk afgelaste concerten te verplaatsen. Lukt dat voor jouw concert, dan blijft je ticket geldig voor het concert op de nieuwe datum. Mocht je niet kunnen op deze nieuwe datum, of het lukt ons niet om voor je concert een nieuwe datum te vinden, dan heb je uiteraard recht op compensatie. Daarin volgt het Muziekgebouw het initiatief ‘Bewaar je ticket en geniet later’.  

Hoe gaat het verder?
Voor de praktische afhandeling vragen we nog even geduld. Het zoeken naar alternatieve concertdata is een enorme logistieke puzzel: beschikbare data van onze zaal moeten worden afgestemd met de (tour)schema’s van ensembles en musici. We vragen je om nog geen contact op te nemen met onze kassa. Een deel van de kaartkopers is inmiddels gemaild over verdere afhandeling, de rest volgt in komende weken.


May 4, 2020

Message for ticket buyers: Save your ticket, enjoy later

Our doors are already closed for a month and will remain closed until at least June 1. More than 80 events during this period cannot take place. These are concerts, a tour or workshop for which you may have bought tickets.

As you may have heard in the media, concert halls, theaters, museums and festivals, with the support of the Ministry of Education, Culture and Science, have drawn up a joint scheme to ensure that all tickets purchased are properly handled. The Muziekgebouw also follows this initiative, called "Save your ticket and enjoy later".

What does it mean for you as a card buyer?
In short, it means that we ask you to keep your tickets for the time being. By doing this, you help us to get through this difficult time financially.

Moving concerts
Behind the scenes we are busy moving as many canceled concerts as possible. If that works out for your concert, your ticket will remain valid for the concert on the new date. If you are not able to go to the concert on this new date, or if we are unable to find a new date for your concert, you are of course entitled to compensation. In this, the Muziekgebouw follows the national initiative Save your ticket.

How will we proceed?
For the practical handling we ask for a little more patience. The search for alternative concert dates is a huge logistical puzzle: available dates of our hall must be coordinated with the (tour) schedules of ensembles and musicians. The administration of the wishes of our customers, with all their different types of orders, and the issuance of vouchers is also quite complicated. We ask you not to contact our box office yet, the solution is being worked on. In the coming weeks we will email ticket buyers about how we will proceed.


24 april 2020

De start van de kaartverkoop van de 8e Cello Biënnale (22 t/m 31 oktober) is vanwege de coronacrisis uitgesteld tot na 1 juni.

Afhankelijk van de ontwikkelingen zal de nieuwe datum waarop de kaartverkoop van start gaat, worden vastgesteld en bekend gemaakt. Kijk voor de actuele stand van zaken op: cellobiennale.nl

April 24, 2020

The start of the ticket sales of the 8th Cello Biennale (October 22 to 31) has been postponed until after June 1 due to the corona crisis.

Depending on developments, the new date on which ticket sales will start will be determined and announced. The full festival program is available from April 28 on this site and cellobiennale.nl


23 maart 2020

In verband met de uitbraak van het coronavirus hebben de autoriteiten tot 1 juni alle samenkomsten en evenementen verboden. Om deze reden kunnen de concerten in het Muziekgebouw tot 1 juni helaas geen doorgang vinden. Bezoekers die kaarten hebben voor de geannuleerde concerten zijn per mail geïnformeerd of ontvangen zo snel mogelijk bericht. Zodra er nieuwe informatie beschikbaar is, plaatsen we deze zo snel mogelijk op deze pagina.

Muziekgebouw gesloten voor publiek
Tot nader bericht is het Muziekgebouw gesloten voor publiek. Onze kassabalie is gesloten is telefonisch bereikbaar op 020 788 2000 van maandag t/m vrijdag 15.00 - 17.00 uur. Of stuur bij vragen een mail naar kassa@muziekgebouw.nl. Wij streven ernaar om deze binnen één werkdag te beantwoorden.

Geannuleerde concerten
Wij kijken allereerst naar de mogelijkheden om concerten naar een latere datum te verplaatsen. Gezien de uitzonderlijke situatie kunnen we u pas in een later stadium informeren over de verdere afwikkeling. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Actuele informatie over het coronavirus is te vinden op de website van het RIVM.

March 23, 2020

Due to the coronavirus outbreak, authorities have banned all meetings and events until 1 June. For this reason, the concerts in the Muziekgebouw cannot take place until 1 June. Visitors who have tickets for the canceled concerts are informed by email or receive a message as soon as possible. As soon as new information is available, we will post it on this page as soon as possible.

Building closed to the public
The Muziekgebouw is closed to the public until further notice. The box office is closed and cannot be reached by telephone during this period. If you have any questions, send an email to kassa@muziekgebouw.nl. We strive to answer all emails within one working day.

Cancelled concerts
We are looking at the possibilities to move concerts to a later date. In view of the exceptional situation, we can only inform you further at a later stage. We ask for your understanding.

Current information about the corona virus can be found on the RIVM website.

Cookies

We maken gebruik van cookies en vergelijkbare technieken om het gebruik van de website te analyseren, om het mogelijk te maken content van derden af te beelden, zoals ook video’s, en voor verschillende andere toepassingen. Deze cookies worden ook geplaatst door derden. Door ‘akkoord’ te klikken, stemt u hiermee in. Als u niet akkoord bent, kunt u via de knop ‘Instellingen aanpassen’ uw voorkeuren opgeven. Meer informatie…

Cookies zijn nodig om de website goed te laten functioneren. Zo wordt uw winkelmandje onthouden tijdens de bestelling en kunt u inloggen op de website.

Maar cookies zijn ook nodig om de ervaring op de website te verrijken. Bijvoorbeeld media van derde partijen, zoals video's, gaan vaak gepaard met cookies. Ook houden we statistieken bij om de site doorlopend te verbeteren.

Als laatste worden cookies ook gebruikt om informatie rond onze marketing-activiteiten, zoals nieuwsbrieven en advertenties, zo efficiënt en persoonlijk mogelijk uit te kunnen uitvoeren.

Cookie instellingen