Coronavirus en Muziekgebouw

[please scroll down for English]


4 mei 2020

Bericht voor kaartkopers: Bewaar je ticket, geniet later

Onze deuren zijn sinds 13 maart gesloten, en blijven dicht tot tenminste 31 augustus. Ruim 100 evenementen in deze periode kunnen niet doorgaan. Het gaat om concerten (waaronder het Holland Festival), een rondleiding of workshop waarvoor je misschien kaarten hebt gekocht. 

Zoals je wellicht al via de media hebt gehoord, hebben concertzalen, theaters, musea en festivals met steun van het Ministerie van OC&W een gezamenlijke regeling opgesteld om de afhandeling van alle gekochte kaarten in goede banen te leiden. Ook het Muziekgebouw volgt dit initiatief, genaamd ‘Bewaar je ticket en geniet later’

Wat betekent het voor jou als kaartkoper?
In het kort komt het er op neer dat wij je vragen of je je tickets voorlopig wilt bewaren. 
Je helpt ons hiermee deze moeilijke tijd financieel door te komen.

Concerten verplaatsen
Achter de schermen zijn we druk bezig om zoveel mogelijk afgelaste concerten te verplaatsen. Lukt dat voor jouw concert, dan blijft je ticket geldig voor het concert op de nieuwe datum. Mocht je niet kunnen op deze nieuwe datum, of het lukt ons niet om voor je concert een nieuwe datum te vinden, dan heb je uiteraard recht op compensatie. Daarin volgt het Muziekgebouw het initiatief ‘Bewaar je ticket en geniet later’.  

Hoe gaat het verder?
Voor de praktische afhandeling vragen we nog even geduld. Het zoeken naar alternatieve concertdata is een enorme logistieke puzzel: beschikbare data van onze zaal moeten worden afgestemd met de (tour)schema’s van ensembles en musici. We vragen je om nog geen contact op te nemen met onze kassa. Een deel van de kaartkopers is inmiddels gemaild over verdere afhandeling, de rest volgt in komende weken.


24 april 2020

De start van de kaartverkoop van de 8e Cello Biënnale (22 t/m 31 oktober) is vanwege de coronacrisis uitgesteld tot na 1 juni.

Afhankelijk van de ontwikkelingen zal de nieuwe datum waarop de kaartverkoop van start gaat, worden vastgesteld en bekend gemaakt. Kijk voor de actuele stand van zaken op: cellobiennale.nl


23 maart 2020

In verband met de uitbraak van het coronavirus hebben de autoriteiten tot 1 juni alle samenkomsten en evenementen verboden. Om deze reden kunnen de concerten in het Muziekgebouw tot 1 juni helaas geen doorgang vinden. Bezoekers die kaarten hebben voor de geannuleerde concerten zijn per mail geïnformeerd of ontvangen zo snel mogelijk bericht. Zodra er nieuwe informatie beschikbaar is, plaatsen we deze zo snel mogelijk op deze pagina.

Muziekgebouw gesloten voor publiek
Tot nader bericht is het Muziekgebouw gesloten voor publiek. Onze kassabalie is gesloten is telefonisch bereikbaar op 020 788 2000 van maandag t/m vrijdag 15.00 - 17.00 uur. Of stuur bij vragen een mail naar kassa@muziekgebouw.nl. Wij streven ernaar om deze binnen één werkdag te beantwoorden.

Geannuleerde concerten
Wij kijken allereerst naar de mogelijkheden om concerten naar een latere datum te verplaatsen. Gezien de uitzonderlijke situatie kunnen we u pas in een later stadium informeren over de verdere afwikkeling. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Actuele informatie over het coronavirus is te vinden op de website van het RIVM.


//////////  ENGLISH  /////////

April 10, 2020

Message for ticket buyers: Save your ticket, enjoy later

Our doors are already closed for a month and will remain closed until at least June 1. More than 80 events during this period cannot take place. These are concerts, a tour or workshop for which you may have bought tickets.

As you may have heard in the media, concert halls, theaters, museums and festivals, with the support of the Ministry of Education, Culture and Science, have drawn up a joint scheme to ensure that all tickets purchased are properly handled. The Muziekgebouw also follows this initiative, called "Save your ticket and enjoy later".

What does it mean for you as a card buyer?
In short, it means that we ask you to keep your tickets for the time being. By doing this, you help us to get through this difficult time financially.

Moving concerts
Behind the scenes we are busy moving as many canceled concerts as possible. If that works out for your concert, your ticket will remain valid for the concert on the new date. If you are not able to go to the concert on this new date, or if we are unable to find a new date for your concert, you are of course entitled to compensation. In this, the Muziekgebouw follows the national initiative Save your ticket.

How will we proceed?
For the practical handling we ask for a little more patience. The search for alternative concert dates is a huge logistical puzzle: available dates of our hall must be coordinated with the (tour) schedules of ensembles and musicians. The administration of the wishes of our customers, with all their different types of orders, and the issuance of vouchers is also quite complicated. We ask you not to contact our box office yet, the solution is being worked on. In the coming weeks we will email ticket buyers about how we will proceed.


April 9, 2020

The start of the ticket sales of the 8th Cello Biennale (October 22 to 31) has been postponed until after June 1 due to the corona crisis.

Depending on developments, the new date on which ticket sales will start will be determined and announced. The full festival program is available from April 28 on this site and cellobiennale.nl


March 23, 2020

Due to the coronavirus outbreak, authorities have banned all meetings and events until 1 June. For this reason, the concerts in the Muziekgebouw cannot take place until 1 June. Visitors who have tickets for the canceled concerts are informed by email or receive a message as soon as possible. As soon as new information is available, we will post it on this page as soon as possible.

Building closed to the public
The Muziekgebouw is closed to the public until further notice. The box office is closed and cannot be reached by telephone during this period. If you have any questions, send an email to kassa@muziekgebouw.nl. We strive to answer all emails within one working day.

Cancelled concerts
We are looking at the possibilities to move concerts to a later date. In view of the exceptional situation, we can only inform you further at a later stage. We ask for your understanding.

Current information about the corona virus can be found on the RIVM website.

Cookies

We maken gebruik van cookies en vergelijkbare technieken om het gebruik van de website te analyseren, om het mogelijk te maken content van derden af te beelden, zoals ook video’s, en voor verschillende andere toepassingen. Deze cookies worden ook geplaatst door derden. Door ‘akkoord’ te klikken, stemt u hiermee in. Als u niet akkoord bent, kunt u via de knop ‘Instellingen aanpassen’ uw voorkeuren opgeven. Meer informatie…

Cookies zijn nodig om de website goed te laten functioneren. Zo wordt uw winkelmandje onthouden tijdens de bestelling en kunt u inloggen op de website.

Maar cookies zijn ook nodig om de ervaring op de website te verrijken. Bijvoorbeeld media van derde partijen, zoals video's, gaan vaak gepaard met cookies. Ook houden we statistieken bij om de site doorlopend te verbeteren.

Als laatste worden cookies ook gebruikt om informatie rond onze marketing-activiteiten, zoals nieuwsbrieven en advertenties, zo efficiënt en persoonlijk mogelijk uit te kunnen uitvoeren.

Cookie instellingen