Mapping Andriessen

Asko|Schönberg + Ensemble Klang
Thu 13 Apr 2023 19:00 - 22:15
Thu 13 Apr 2023
19:00 - 22:15
  • Thu 13 Apr 2023
    19:00 - 22:15
    Interval 21:05
    Grote Zaal

Program

Deel 1 / 19.00 uur / Entreehal
Louis Andriessen On Jimmy Yancey
Steve Martland Dance Works

Deel 2 / 20.15 uur / Grote Zaal
Pete Harden M. M. (Asko|Schönberg)
Muziek van duo Avenue Azure (Pete Harden, Saskia Lankhoorn)
Missy Mazzoli Vespers For A New Dark Age (Asko|Schönberg)
Matthew Wright/Claron McFadden Thrift Hybrids (Ensemble Klang)

Credits

Asko|Schönberg o.l.v. Joey Marijs 
Ensemble Klang

Keren Motseri
sopraan
Anna Trombetta mezzosopraan
Michaela Riener mezzosopraan

Over de impact van Nederlands grootste componist

Louis Andriessen (1939 - 2021) drukte ruim een halve eeuw zijn stempel op het Nederlandse muziekleven, als componist en als pedagoog. Maar ook in het buitenland was Andriessens invloed groot. Asko|Schönberg en Ensemble Klang brengen die invloed in kaart met de grootscheepse happening Mapping Andriessen. In twee delen klinkt muziek van Andriessens internationale studenten die zelf ensembles hebben opgericht en spil zijn geworden van hun eigen scene: Steve Martland en Matthew Wright in Engeland, Missy Mazzoli in Verenigde Staten en Pete Harden van Ensemble Klang in Den Haag.

Het eerste deel in de Entreehal eert de erfenis van De Volharding. Als oprichter en pianist van dit straatorkest zorgde Andriessen in de jaren 70 voor een revolutie in muziekland. Ensemble Klang speelt Andriessens rebelse On Jimmy Yancey, maar ook werk van Martland. In deel twee spelen Klang en Asko|Schönberg in de Grote Zaal muziek van Andriessen-leerlingen Missy Mazzoli en Pete Harden. Harden treedt bovendien op in het duo Avenue Azure met pianist Saskia Lankhoorn. Helemaal in de geest van Andriessen is ook het intrigerende muziektheater Thrift Hybrids van Claron McFadden en Matthew Wright.


/////  English /////


On the impact of the Netherlands’ greatest composer

Louis Andriessen (1939 - 2021) left his mark on the Dutch music scene for over half a century, both as a composer and as a teacher. But also outside of the Netherlands, Andriessen’s influence was significant. Asko|Schönberg and Ensemble Klang map that influence with the grand event Mapping Andriessen. In two parts, you will hear music by Andriessen’s international students who founded their own ensembles and became pivotal figures in their own scene: Steve Martland and Matthew Wright in England and Pete Harden of Ensemble Klang in The Hague.


Programmaboekje


Festival home

Mapping Andriessen