Rachmaninov - Deel 1 uit Symfonische Dansen

Pavel Kolesnikov + Samson Tsoy | Ragged Music Festival

Te horen in:

Bach, Janáček, Tavener, Rachmaninov

Mario Brunello, Alina Ibragimova, Pavel Kolesnikov, Elena Stikhina + Samson Tsoy

Sat 29 Apr 2023 19:30 - 21:20