Muziekgebouw start productiehuis

Persbericht, 10 maart 2023

Muziekgebouw aan ’t IJ start met ingang van 2023 een eigen productiehuis. De internationaal gerenommeerde Nederlandse regisseur Jorinde Keesmaat is dit jaar als stage director in residence verbonden aan dit nieuwe Muziekgebouw Productiehuis, dat sinds kort onder leiding staat van programmamanager Joost Heijthuijsen. De eerste mede door het Muziekgebouw Productiehuis geïnitieerde voorstellingen gaan eind maart in de verkoop.

De vernieuwing in de hedendaagse muziek en geluidscultuur op gang houden, is een belangrijke bestaansreden voor het Muziekgebouw. Deze vernieuwing krijgt nu een flinke impuls door het Muziekgebouw Productiehuis, dat ook internationaal verbindingen aangaat.

Maarten van Boven, algemeen en artistiek directeur van het Muziekgebouw:

“Met het Muziekgebouw Productiehuis bieden we een nieuwe generatie makers een platform om in alle rust en veiligheid te werken aan oorspronkelijke projecten. Het Productiehuis richt zich voornamelijk op makers met een bewezen staat van dienst die een volgende stap willen maken in hun carrière; en helpt hen met adviezen, ontwikkelbudget of simpelweg repetitieruimte. Zo levert het Muziekgebouw een nog actievere bijdrage aan het Amsterdamse, Nederlandse en internationale muziekleven. En dragen we niet alleen bij aan de vernieuwing van de muziekpraktijk, maar blijven we ook bouwen aan de broodnodige vernieuwing van het publiek."

Stage director in residence Jorinde Keesmaat
De Nederlandse regisseur Jorinde Keesmaat is in 2023 stage director in residence van het Muziekgebouw Productiehuis. Keesmaat heeft internationaal naam gemaakt als regisseur van vernieuwend, alomvattend muziektheater. Met opvallende producties in New York, Philadelphia, Londen, Parijs en Amsterdam heeft ze een onderscheidende positie verworven in de muziekwereld van nu. Als stage director in residence brengt zij in seizoen 23-24 twee verschillende producties in het Muziekgebouw: SIN-EATER (Europese première 9 november 2023, na wereldpremière in Philadelphia in september) met en door het Amerikaanse koor The Crossing, Ragazze Quartet en componist David T. Little. Ook is haar kameropera The World’s Wife te zien met een glansrol voor trans bariton Lucia Lucas, op muziek van Tom Green en een libretto van Carol Ann Duffy. Daarnaast onderzoeken Keesmaat en Muziekgebouw Productiehuis toekomstige projecten.

Naast de hierboven genoemde voorstellingen is het Muziekgebouw Productiehuis in seizoen 23-24 als co-producent betrokken bij diverse voorstellingen binnen en buiten het Muziekgebouw, waaronder een nieuwe enscenering van A Dust in Time van de Chinees-Amerikaanse componist Huang Ruo. Eind maart start via de website van het Muziekgebouw de kaartverkoop van deze voorstellingen, tegelijk met concertseizoen 23-24.

Programmamanager Joost Heijthuijsen
Joost Heijthuijsen is gestart als programmamanager van het Muziekgebouw Productiehuis. Die functie is hem op het lijf geschreven. Zo was Heijthuijsen betrokken bij de oprichting van Muzieklab Brabant, het eerste productiehuis voor muziek in Nederland. Verder was hij directeur van festival Incubate, stadsprogrammeur bij cultuurpodium Amare en festivaldramaturg van festival O. Heijthuijsen: “Ik kijk ernaar uit om als programmamanager aan de slag te gaan en in die rol een bijdrage te kunnen leveren aan het bouwen aan een creatieve stad met makers als Jorinde Keesmaat. Zij is exemplarisch voor waar het Productiehuis voor wil staan: internationaal opererend, de grenzen opzoekend, en altijd communicatief en tot de verbeelding sprekend.”

Muziekgebouw Productiehuis wordt mogelijk gemaakt door Fonds 21 EXTRA en Ammodo.

Muziekgebouw starts Production House

Jorinde Keesmaat appointed as stage director in residence

2023 marks the start of Muziekgebouw aan ’t IJ’s very own production house. This year, internationally renowned Dutch director Jorinde Keesmaat is joining the new Muziekgebouw’s Production House as stage director in residence. Programme manager Joost Heijthuijsen runs the Production House. Tickets for the first performances co-initiated by the Muziekgebouw Production House will go on sale at the end of March.

Keeping innovation afloat in contemporary music and sound culture is an important raison d'être for the Muziekgebouw. This innovation is now getting a major boost through the Muziekgebouw Production House, which also establishes connections internationally. 

Maarten van Boven, general and artistic director of the Muziekgebouw: 
“With the Muziekgebouw Production House, we offer a new generation of makers a platform to work on original projects in peace and in a safe environment. The Production House is primarily meant for makers with a proven track record who want to take the next step in their career; and helps them with advice, a development budget or simply rehearsal space. As such, the Muziekgebouw actively contributes to the Amsterdam, Dutch and international music scene. And we not only contribute to innovation in music practice, but also continue to build on attracting new audiences, which is badly needed.”

Stage director in residence Jorinde Keesmaat
This year (2023), Dutch director Jorinde Keesmaat is stage director in residence of the Muziekgebouw Production House. Keesmaat has made international acclaim as a director of innovative, immersive musical theatre. With outstanding productions in New York, Philadelphia, London, Paris and Amsterdam, she has gained a distinctive position in today’s world of music. As stage director in residence, she brings two different productions to the Muziekgebouw in season 23-24: SIN-EATER (European premiere 9 November 2023, after world premiere in Philadelphia in September) with and by the American choir The Crossing, Ragazze Quartet and composer David T. Little. Also on the bill is her chamber opera The World’s Wife, with a starring role for trans baritone Lucia Lucas, set to music by Tom Green and a libretto by Carol Ann Duffy. Keesmaat and Muziekgebouw Production House are also exploring future projects.

In addition to the performances mentioned above, in season 23-24 the Muziekgebouw Production House is involved as a co-producer in several performances inside and outside the Muziekgebouw, including a new production of A Dust in Time by Chinese-American composer Huang Ruo. Ticket sales for these performances will start at the end of March on the website of the Muziekgebouw, simultaneously with the ticket sales for the 23-24 concert season. 

Programme manager Joost Heijthuijsen
Joost Heijthuijsen has started as programme manager of the Muziekgebouw Production House. This position is right up his alley. Heijthuijsen was involved in setting up Muzieklab Brabant, the very first production house for music in the Netherlands. He was also director of the Incubate festival, city programmer at cultural venue Amare and festival dramaturge at festival O. Heijthuijsen: “I’m looking forward to getting busy in my new role as a programme manager and to contribute to building a creative city with makers such as Jorinde Keesmaat. She is the epitome of what the Production House wants to stand for: operating internationally, pushing boundaries, and always communicative and stirring the imagination.”

Muziekgebouw Production House is made possible by Fonds 21 EXTRA and Ammodo.