Sleep In: Slow Wave Phase

Maya Shenfeld, Museum Of No Art, en dj’s nina, Pieter Jansen, no service
Fri 14 Apr 2023 23:45 - Sat 15 Apr 2023 09:00
Fri 14 Apr 2023
-
Sat 15 Apr 2023
From 23:45
 • Fri 14 Apr 2023
  -
  Sat 15 Apr 2023
  From 23:45
  Excl. drankje
  Grote Zaal

Program

Inloop vanaf 23.45 uur, aanvang van het programma om middernacht, ontbijt vanaf 08.00 uur, einde programma om 09.00 uur

Credits

Maya Shenfeld
Museum Of No Art
nina (dj)
Pieter Jansen (dj)
no service (dj)

Trip naar het einde van de nacht

Muziek waarbij je in slaap valt: normaal gesproken is dat geen aanbeveling, maar vannacht is het precies de bedoeling. Het concept is ontleend aan de Sleep Concerts van Robert Rich, die in de jaren 80 aan de universiteit van Berkeley onderzoek deed naar slaapfasen. Wat blijkt: als we slapen in een groep blijven onze hersenen actiever en zijn onze dromen intenser. In het Muziekgebouw wacht je een comfortabel, opgemaakt veldbed, plus een line-up met acht uur lang broeierige nachtmuziek. En bij het ochtendgloren staat er ontbijt voor je klaar.

De constante auditieve stimulus is zeker niet uitsluitend rustgevend. Maya Shenfeld, opgeleid als gitarist en componist, creëert veelzijdige elektroakoestische installaties en performances, die behoorlijk kunnen schuren. Nina is als dj en promotor verbonden aan het bekende Golden Pudel en een spil in de Hamburgse scene. Pieter Jansen is een bekende in de Amsterdamse nacht, waar hij als dj graag de ongewone randjes opzoekt. Hetzelfde geldt voor no service, het alias van David Cornelissen, behalve dj ook organisator en initiatiefnemer van deze Sleep In: Slow Wave Phase. Museum of No Art (Mona Steinwidder) komt net als Nina uit Hamburg; met stem, klarinet en elektronica creëert zij dromerige soundscapes.

Deze editie van Sleep In: Slow Wave Phase is een samenwerking tussen MMF en Het HEM, het cultuurhuis in Zaandam dat momenteel in verbouwing is en hierdoor verschillende samenwerkingen buiten het gebouw aangaat. Delen van het programma van Het HEM zullen dit jaar op verschillende locaties in Amsterdam plaatsvinden, met deze Sleep In met MMF in het Muziekgebouw als eerste moment.

/////  English /////
Trip to the end of the night

Music that puts you to sleep: we wouldn’t normally recommend that, but tonight the music is meant to do exactly that. The concept is derived from the Sleep Concerts by Robert Rich, who researched sleep stages. As it turns out, when we sleep in a group, our brains stay more active and our dreams are more intense. In the Muziekgebouw, a comfortable camp bed awaits you, along with a line-up of eight hours of soul-stirring night music. And at dawn, breakfast will be waiting for you.

The constant auditory stimulus is certainly not only soothing. Maya Shenfeld, trained as a guitarist and composer, creates versatile electroacoustic installations and performances, which can be quite abrasive. As a DJ and promoter, Nina is the lynchpin in the Hamburg scene, including as a resident of Golden Pudel. Pieter Jansen is a familiar face in the Amsterdam night scene; as a DJ he likes to explore the weirder edges. The same goes for no service, who, apart from his role as DJ, is also the organiser and initiator of this Sleep In: Slow Wave Phase. Like Nina, Museum of No Art (Mona Steinwidder) is from Hamburg; with her voice, clarinet and electronics, she creates dreamy soundscapes.


Dagprogramma vr 14 apr     Festival home

Sleep In: Slow Wave Phase