Frank Martin

Frank Martin

Topstukken uit de 20e eeuw:
Mis voor dubbelkoor (1922-26)

‘Laten we hopen dat er nog steeds de overtuiging, de jeugd en iets van schoonheid te vinden is in deze bijna een halve eeuw oude mis’, schreef Frank Martin in 1970 in de toelichting bij zijn Mis voor dubbelkoor, een van de mooiste onbegeleide koorwerken van de twintigste eeuw. Dat de zoon van een calvinistische dominee in de jaren 1922 tot 1926 een katholieke mis op muziek zette is al opmerkelijk. Maar dat hij geen enkele moeite deed om het werk uitgevoerd te krijgen is nogal verbijsterend gezien de kwaliteit van de mis.

Martin was tweeëndertig toen hij zijn Mis op papier zette en niemand wist nog van zijn bestaan. In zijn geboorteplaats Genève was de dirigent Ernest Ansermet een groot aanhanger, maar het zou nog twintig jaar duren voordat de internationale muziekwereld notie nam van deze bescheiden Zwitser. Pas na zijn verhuizing naar Nederland kwam Martin tot bloei en al die tijd lag de Mis onderin een bureaula – niet eens wachtend op een uitvoering en ook niet vergeten. Nee, ‘het was een zaak tussen God en mij’. Pas in 1963 durfde Martin de partituur uit handen te geven en dat werd het begin van een internationale zegetocht. De Messe pour double choeur wordt niet alleen gezongen van Boston tot Tokio en van Aarhus tot Zagreb, ze is zelfs vele malen op cd gezet.

Tekst: Clemens Romijn

Concert

Vincent van Amsterdam (foto Merlijn Doomernik).jpg

Like a Prayer

Groot Omroepkoor + Vincent van Amsterdam

wo 22 mei 2024 20:15 - 22:00