Word Vriend

en ondersteun unieke projecten


Wat maak je mogelijk met je steun als Vriend van het Muziekgebouw?
Met je bijdrage maak je mogelijk dat we muziek kunnen blijven programmeren en dat musici kunnen blijven spelen. Ook steun je onze bijzondere muzikale projecten, SoundLAB en de totstandkoming van nieuwe composities.

Vriend worden
Bij een structurele schenking als Vriend van het Muziekgebouw kan je kiezen om het bedrag maandelijks van je rekening te laten afschrijven of in één keer aan het begin van het seizoen. Vanaf een jaarbijdrage van € 50 bieden wij je als Vriend van het Muziekgebouw verschillende tegenprestaties.

Ik meld me aan als Vriend

Vanaf € 50
• Uitnodigingen voor bijzondere Vriendenevenementen
• De mogelijkheid om als eerste kaarten voor het nieuwe seizoen te bestellen
• Het Vriendenmagazine DichtbIJ

 Vanaf € 150
• Alle bovenstaande voordelen, met daarbij:
• Ieder seizoen een uitnodiging voor een bijzondere extra activiteit

Vanaf € 500
• Alle bovenstaande voordelen, met daarbij:
• Uitnodiging exclusieve avond: de Muzikale Salon op het podium van de Grote Zaal

Vanaf € 1.000
• Alle bovenstaande voordelen, met daarbij:
• Uitnodiging voor de Seizoensopening of een Festivalopening van het Muziekgebouw

De bijdragen van onze Vrienden helpen ons projecten mogelijk te maken als:
• Bijzondere artistieke programma’s: het tweejaarlijkse Minimal Music Festival en componistenfestivals als het Kurtág Festival (maart 2023) en Pärt Festival (maart 2022).
• Opdrachtcomposities: het Muziekgebouw draagt bij aan de ontwikkeling van muziek door ieder seizoen verschillende opdrachten aan componisten te verstrekken (mede dankzij steun van Ammodo).
• Educatieve projecten: in ons eigen SoundLAB maken kinderen en tieners kennis met hedendaagse muziek en ons talentontwikkelingsprogramma geeft een podium aan veelbelovende jonge musici.

Nalatenschap
Het is mogelijk het Muziekgebouw op te nemen in je testament. Je ontvangt dan dezelfde privileges als Vrienden die € 1.000 of meer bijdragen. Neem hiervoor contact op met Marieke Ammerlaan (relatiebeheer).

Fiscaliteit
Het Muziekgebouw heeft de culturele ANBI-status, wat betekent dat je een groot gedeelte van je (eenmalige of periodieke) schenking van de belasting kunt aftrekken. Op www.anbigift.nl/muziekgebouw tref je een rekenmodule waarbij je snel kunt zien welk belastingvoordeel dat oplevert. Daarnaast is het Muziekgebouw volledig vrijgesteld van erfbelasting, waardoor de schenking vanuit een erfenis volledig aan de doelstelling ten goede komt.

Aanmelden en contact
Je kan Vriend worden via het online aanmeldformulier of door contact op te nemen met Marieke Ammerlaan (relatiebeheer): vrienden@muziekgebouw.nl, T 020-7882010.

Gegevens
Rekeningnummer: NL76 RABO 0383 5347 47
Vermeld bij een eenmalige schenking ook naam en adres. 
ANBI/RSIN nummer: 004931415
ANBI-verklaring 2022 >