Muziekgebouw aan ’t IJ is op zoek naar: 

Twee leden Raad van Toezicht

(m/v/x) voor vier vergaderingen per jaar

In totaal, met deze twee leden erbij, bestaat de Raad van Toezicht (RvT) uit vijf leden. Om ons team te verrijken, moedigen we met name mensen met een niet-westerse migratieachtergrond en jonge professionals aan om te solliciteren. 

Wat verwachten we van jou als lid van onze Raad van Toezicht?
In de RvT speel je een belangrijke rol als toezichthouder van de Stichting Muziekgebouw aan ’t IJ en ben je adviseur en werkgever van de algemeen directeur. De RvT bewaakt de missie, strategie en financiële gezondheid van het Muziekgebouw. Vanuit een onafhankelijke positie, met visie en creativiteit, draag je op kritische maar positieve wijze vanuit jouw expertise en netwerk bij aan het realiseren van onze doelstellingen.

De RvT komt vier maal per jaar bij elkaar. Je ontvangt geen vergoeding voor je werkzaamheden maar onkosten kunnen worden vergoed en je bent altijd welkom om concerten in het Muziekgebouw te bezoeken. 

We zoeken één lid met het profiel financiën:
Je hebt ervaring met financiële besturing, beheersing en bedrijfsvoering zodat je rapportages, budgetten, investerings- en financieringsvoorstellen, begrotingen en jaarstukken kan beoordelen en liquiditeitsrisico’s kan inschatten. In deze positie ben je ook het klankbord op financieel gebied voor de RvT en de algemeen directeur.

Het tweede lid heeft het profiel artistieke zaken:
Je hebt ervaring met werken in culturele instellingen, bij voorkeur in de muziek. Je hebt een visie op de maatschappelijke impact van het Muziekgebouw in de constant veranderende stad Amsterdam en de samenleving en je hebt een relevant netwerk in de culturele sector dat je ook bereid bent in te zetten. Je hebt een creatieve, sociale, artistieke, analytische en strategische mindset.

Voor beide leden is het belangrijk dat je:
•  bestuurlijke, leidinggevende en/of toezichthoudende ervaring hebt;
•  affiniteit met podiumkunst en (hedendaagse) muziek hebt;
•  een zichtbare betrokkenheid laat zien bij het Muziekgebouw en haar missie en ambities;
•  kennis hebt van non-profitorganisaties;
•  open en constructief communiceert; betrokken, inspirerend en zorgvuldig;
•  integer en transparant bent en onafhankelijk bij besluitvorming zonder belangenverstrengeling;
•  de Governance Code Cultuur, de Code Diversiteit & Inclusie, de Fair Practice Code en de Ethische Code van het Muziekgebouw onderschrijft en naleeft.

Interesse?
Wil je eerst meer weten over het Muziekgebouw en hoe wij ons de toekomst voorstellen vanuit innovatie en meerstemmigheid? Vraag dan ons Ondernemingsplan 2025-2028 op om te lezen. Je kunt ook eerst informeel kennismaken via een (digitaal) kopje koffie of een bezoek aan ons gebouw. Neem dan vóór 11 mei 2024 contact op met de HR adviseur Carla Groen via 06-31631665 of carlagroen@muziekgebouw.nl

Wil je direct solliciteren? Dat kan t/m 19 mei 2024 op sollicitatie@muziekgebouw.nl, ter attentie van Lodewijk Asscher (voorzitter RvT). We streven ernaar in september 2024 beide zetels te hebben ingevuld.

Over het Muziekgebouw
Het muziekgebouw is een inspirerende plek voor publiek, muziek en makers van nu. Samen met zo’n 75 medewerkers bouwen we iedere dag aan de muziek van morgen. Onze gedurfde programmering biedt ruimte aan verschillende perspectieven zodat zoveel mogelijk mensen zich thuis en welkom voelen in het Muziekgebouw en zich herkennen in de muziek, de bezoekers en de mensen die bij ons werken. We zijn een plek voor vernieuwing van de muziekcultuur. Waar talent zich kan ontwikkelen en waar ruimte is voor meerstemmigheid in muziek en publiek.