adrienne maree brown (foto Anjali Pinto)

To Feel A Thing: A Ritual for Emergence

adrienne maree brown, Troy Anthony, The Fire Ensemble
zo 18 jun 2023 20:30 - 22:00
zo 18 jun 2023
20:30 - 22:00
  • zo 18 jun 2023
    20:30 - 22:00
    Grote Zaal

Uitvoerenden

adrienne maree brown concept 
Troy Anthony artistieke leiding
Charlotte Brathwaite regie 

Ritueel voor spirituele opstanding met opwekkende gospelmuziek

Laat diepe gevoelens van verbondenheid en levenslust de vrije loop tijdens een ritueel voor spirituele opstanding met opwekkende gospelmuziek op de inspirerende en bemoedigende teksten van adrienne maree brown - één van de favoriete schrijvers en denkers van associate artist ANOHNI. 

Uit een project van een Amerikaanse choir community ontstond het bijzondere ritueel To Feel A Thing: A Ritual for Emergence. Nu komt dit project van componist en dirigent Troy Anthony in samenwerking met schrijver en performer adrienne maree brown naar Nederland om samen met lokale deelnemers opnieuw te worden uitgevoerd. Samen met Brown, en begeleid door een gospelband, brengt The Fire Ensemble dit stuk hier opnieuw tot leven. Verwacht als publiek geen passieve rol, maar ga op in de menigte en zing mee als je wilt, óf kies voor een plek op het balkon voor meer overzicht.  

De teksten van brown zijn geïnspireerd op het werk van de Afro-Amerikaanse science-ficton schrijver Octavia Butler. brown ontwikkelt een muzikaal ritueel dat gemeenschappen kunnen gebruiken voor hun eigen opkomst, opstanding, belichaming en transformatie. 

adrienne maree brown: 

‘Dit is een tijd is waarin kunst mensen moet enthousiasmeren en verbinden met zichzelf en hun vermogen om de toekomst vorm te geven door hun eigen keuzes. Dit werk erkent de geest in ieder van ons die een wild schepsel van de aarde is, samen met de gevoelens die ons ertoe brengen ons aan te passen om te overleven en samen te komen om voor onze gemeenschappen te zorgen.’  

Associate artist ANOHNI over adrienne maree brown: 'Zij heeft misschien wel de helderste stem in de Verenigde Staten als het gaat om het verwoorden van methoden en processen die kunnen worden ingezet door mensen in sociale rechtvaardigheidsbewegingen.'


/////  English  /////


Let deep feelings of connection and zest for life reign free during a ritual for spiritual emergence with uplifting gospel music and the inspiring, heartening lyrics of Adrienne Maree Brown - one of Associate artist ANOHNI’s favourite writers and thinkers.

The extraordinary ritual To Feel A Thing: A Ritual for Emergence was born out of a project of an American choir community. This project of composer and conductor Troy Anthony, in collaboration with writer and performer adrienne maree brown, is now coming to the Netherlands to be performed again with local participants. Together with Brown, and accompanied by a gospel band, The Fire Ensemble will breathe new life into the piece. Audiences can expect to play an active role. Lose yourself in the crowd and sing along if you want to, or choose a place on the balcony for a better view.

brown’s lyrics were inspired by the work of the Afro-American science-fiction writer Octavia Butler. brown has developed a musical ritual that communities can use for their own upliftment, emergence, embodiment and transformation.

adrienne maree brown:

‘This is a time when art needs to enliven and connect people to themselves and their capacity to shape the future through their own choices. This work acknowledges the spirit inside each of us that is a wild creature of Earth, along with the feelings that lead us to adapt for survival and to come together to care for our communities.’

Associate artist ANOHNI on adrienne maree brown:‘She may have the clearest voice in the United States when it comes to articulating methods and processes that can be used by people in social justice movements.’

 

Onderdeel van