Call For The Company - The Monochrome Project (foto Janet Sinica)

Call for the Company

Raven Chacon, The Monochrome Project
di 20 jun 2023 20:30 - 23:00
di 20 jun 2023
20:30 - 23:00
  • di 20 jun 2023
    20:30 - 23:00
    Pauze 22:00
    Grote Zaal

Uitvoerenden

Raven Chacon, The Monochrome Project Marco Blaauw, Christine Chapman, Christopher Collings, Mathilde Conley, Rike Huy, Bob Koertshuis, Markus Schwind, Laura Vukobratović muziek 

Ange Loft, Olivia Shortt, Laura Ortman musici 

Werk van inheems Amerikaans componist en Pulitzerwinnaar Raven Chacon

Diné (Navajo) componist, musicus en artiest Raven Chacon presenteert een concertprogramma dat bestaat uit werken die experimenteren met instrumenten en instrumentaties, van geweren en hondenfluitjes tot een stuk voor ‘een verscheidenheid van acht trompetten’. Met zijn werk levert hij commentaar op de erfenis van het kolonialisme en de voortdurende gevolgen daarvan voor de Inheemse bevolking in de Verenigde Staten. 

Raven Chacon is de eerste Inheemse componist die in 2022 de Pulitzer Prize in Music won met zijn werk Voiceless Mass. In de composities van Chacon, staan ritme, akoestiek en concept centraal. Zo is Report geschreven voor een vuurwapenensemble en bestaat uit geweerschoten. Call for the Company in the Morning verwijst naar de jacht en is een compositie voor acht trompettisten onder leiding van opdrachtgever Marco Blaauw. In dit radicale werk spelen de trompettisten de meeste tijd op één toonhoogte, als verwijzing naar Britse handleidingen voor jachtsignalen om te kunnen communiceren met andere jagers die deelnemen aan deze onmenselijke ‘sport’. In het stuk wordt deze toon afgewisseld met solo’s die een stem geven aan de opgejaagde dieren. 

De serie composities For Zitkála-Šá is opgedragen aan ZitkálaŠá, een meeslepende figuur uit de Native American geschiedenis. Zitkála-Šá, een Yankton Dakota schrijver, redacteur, vertaler, musicus, docent en politiek activist, staat bekend als een van de meest invloedrijke Native American activisten van de 20e eeuw. Als redenaar bracht zij met haar toespraken de systematische onderdrukking van de Ioorsponkelijke bevolking onder de aandacht. Als componist en muzikant gaf Zitkála-Šá vioolles. Later schreef ze het libretto en de liederen voor The Sun Dance Opera (1913), de eerste Amerikaanse Indiaanse opera.

De compositie Whistle Quartet is uitdrukkelijk geschreven om te worden gespeeld op hondenfluitjes en verwijst naar de manier waarop mensen deel worden van een groep, door te leren van een leider of een ‘elder’. 

Als onderdeel van het programma is er een improvisatiesessie van Chacon met drie door hem uitgenodigde gastmusici. De avond heeft een bijzondere opbouw die optimaal gebruik maakt van verschillende locaties binnen en buiten het Muziekgebouw.


/////  English  /////


Diné (Navajo) composer, musician and artist Raven Chacon will present a concert programme composed of scores that experiment with instruments and instrumentations, from guns and dog whistles to a piece for ‘a variety of 8 trumpets’. Chacon’s work comments on the legacy of colonialism and its enduring effects on Indigenous people in the United States.

Raven Chacon is the first Indigenous composer to win the Pulitzer Prize for Music (with his composition Voiceless Mass, 2021). Rhythm, acoustics and concepts play a central role in Chacon’s work. Report (2001), for instance, a score for a firearm ensemble, is composed of gunshots, while Call for the Company in the Morning (2022), a piece for eight trumpeters, that is led by the commissioner of the piece, Marco Blaauw, refers to hunting. In this radical work, trumpeters play a single pitch most of the time, referencing British hunting signal manuals for communicating with other hunters participating in the inhumane ‘sport’. In the piece, this tone alternates with solos that give voice to the hunted animals. 

The series of scores For Zitkála-Šá (2017-2020) is dedicated to Zitkála-Šá, a compelling figure in Native American history. Zitkála-Šá, a Yankton Dakota writer, editor, translator, musician, educator, and political activist has been noted as one of the most influential Native American activists of the 20th century. As an orator, her speeches brought awareness to the systemic oppression of Native people. As a composer and musician, Zitkála-Šá taught violin, later writing the libretto and songs for The Sun Dance Opera (1913), the first American Indian opera.

The composition Whistle Quartet (2001) was, expressly, written to be played on dog whistles and refers to the ways in which people become part of a group by learning from a leader, or an elder. 

As part of the concert program, an improvisation session of Chacon, with three guest musicians and collaborators invited by him, will be staged in a way that makes optimal use of the various locations inside and outside the Muziekgebouw concert hall.

 

Onderdeel van