Huisregels

ethische code | bezoekersvoorwaarden

Huisregels


• Reeds aangeschafte toegangskaarten kan je niet ruilen of teruggeven.
• Na aanvang van het concert vervalt het recht op toegang tot de zaal.
• Bij toegangskaarten met korting, of Early Birdkaarten, kunnen wij je vragen een geldige kortings- of identiteitskaart te tonen. Kan je deze niet tonen, dan dien je je kaartje aan de kassa om te ruilen tegen bijbetaling tot de volle prijs.
• Tijdens het concert dient je mobiele telefoon uit te staan.
• Fotograferen, filmen of het maken van geluidsopnamen in de zaal is alléén toegestaan met vooraf gegeven schriftelijke toestemming.
• Het is niet toegestaan drankjes mee te nemen de zaal in, of naar de balkons.  
• Wij organiseren ook voor kinderen en families speciale concerten en activiteiten. Houd a.u.b. rekening met de daarbij genoemde leeftijdsgrens. Bij alle andere concerten behouden wij het recht te jonge kinderen de toegang tot de zaal te ontzeggen. Ook is het niet toegestaan een baby mee te nemen in de zaal.
• Honden zijn in ons gebouw niet toegestaan, met uitzondering van hulphonden (blindengeleidehonden of gehandicapten-begeleidingshonden).
• De eventueel door jou verstrekte persoongegevens behandelen wij met de grootste zorgvuldigheid. Meer hierover lees je in onze privacyverklaring.


Ethische code


We willen graag dat iedereen zich bij ons welkom en thuis voelt. Of je nu bezoeker bent, bij ons optreedt of in het Muziekgebouw werkt. Wat betekent dat voor onze omgang met elkaar?

• We respecteren de diversiteit van publiek, medewerkers, musici en andere makers. We staan open om van elkaar te leren en streven ernaar om met iedereen op een respectvolle, waardige en onbevooroordeelde manier om te gaan. Je positie, fysieke/mentale gezondheid, culturele afkomst, leeftijd, geslacht, genderidentiteit of andere kenmerken spelen daarbij geen rol.

• We treden op tegen bewuste of onbewuste vormen van grensoverschrijdend gedrag: discriminatie, (seksuele) intimidatie, verbale of fysieke agressie, geweld of pesten.

• We bieden hulp en bescherming aan iedereen die binnen ons gebouw ongewenst gedrag ervaart. We steunen elkaar en kijken niet weg. Meldingen of klachten behandelen we vertrouwelijk. We volgen de richtlijnen in de ethische code van het Muziekgebouw.  

• We communiceren op een open, toegankelijke manier en staan open voor dialoog en gesprek. We horen graag wat anders en beter kan. Vragen, ideeën of suggesties? Voel je vrij om een medewerker aan te spreken of mail naar info@muziekgebouw.nl.


Bezoekersvoorwaarden


Muziekgebouw aan 't IJ hanteert de Algemene Bezoekersvoorwaarden van de Vereniging Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD).

> Download bezoekersvoorwaarden VSCD 2021 (pdf)
> Website VSCD