Algemene voorwaarden Vriendenlidmaatschap

• Alleen natuurlijke personen kunnen zich aanmelden als Vriend.

• Het Vriendenlidmaatschap heeft de duur een jaar en gaat in vanaf de datum van inschrijving.

• Het Vriendenlidmaatschap geldt voor onbepaalde tijd.

• De Vriend kan het lidmaatschap op ieder moment opzeggen via vrienden@muziekgebouw.nl. Daarmee wordt het lidmaatschap en de incassomachtiging van het daaropvolgende kalenderjaar beëindigd. Er kan helaas geen restitutie plaatsvinden van reeds betaalde Vriendenbijdrage.

• De contributie wordt jaarlijks geïncasseerd d.m.v. een automatische incasso. De eerste afschrijving vindt plaats binnen een maand na aanmelding.

• Bij stornering van de incasso-opdracht neemt de administratie contact op met de Vriend om de verstrekte gegevens te verifiëren en zal de incassomachtiging nogmaals bij de bank aanbieden. Indien ook die tweede poging niet lukt is de administratie genoodzaakt het lidmaatschap op inactief te zetten.

• Als Vriend word je door de Vriendennieuwsbrief en incidentele e-mails op de hoogte gehouden van nieuws, speciale activiteiten en aanbiedingen voor Vrienden. Je kan je hiervoor uiteraard op ieder moment uitschrijven.

•  Vrienden ontvangen incidenteel post van de Vereniging Vrienden.  Je kan je hiervoor afmelden via vrienden@muziekgebouw.nl.

• Het Muziekgebouw heeft het recht deze voorwaarden en de inhoud van  het Vriendenlidmaatschap tegenprestaties te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zullen aangekondigd worden op de muziekgebouw.nl. Deze en toekomstige voorwaarden zijn ook van toepassing op reeds afgesloten overeenkomsten.

Contactgegevens
Marieke Ammerlaan (fondsenwerving & relatiebeheer)
Muziekgebouw aan ’t IJ
Piet Heinkade 1
1019 BR Amsterdam

Tel. 020 788 2010 (algemeen)
vrienden@muziekgebouw.nl

Privacyverklaring
Muziekgebouw aan ’t IJ wil je graag zo goed mogelijk van dienst zijn. Wij nemen je privacy daarbij zeer serieus en behandelen je gegevens uiterst zorgvuldig. Hierbij staat voorop dat wij ons houden aan de geldende privacy wet- en regelgeving. In deze privacyverklaring laten we je weten wat voor soort gegevens wij van je verzamelen, met welk doel, hoe lang we deze gegevens bewaren en wat je rechten zijn. Lees hier de gehele Privacyverklaring van het Muziekgebouw.