Ribingurumu no Metamorufuoshisu

Ribingurumu no Metamorufuoshisu

Toshiki Okada, Dai Fujikura, Klangforum Wien, chelfitsch
wo 7 jun 2023 20:30 - 21:50
wo 7 jun 2023
20:30 - 21:50
  • wo 7 jun 2023
    20:30 - 21:50
    Grote Zaal

Uitvoerenden

Toshiki Okada tekst, regie
Dai Fujikura muziek

muziek uitgevoerd door Klangforum Wien

Izumi Aoyagi, Chieko Asakura, Wataru Omura, Mariko Kawasaki, Ayana Shiibashi, Makoto Yazawa cast

KunstFestSpiele Herrenhausen, Holland Festival coproductie 

Metamorfose van een woonkamer

Regisseur Toshiki Okada en componist Dai Fujikura ontwikkelen, ieder vanuit hun eigen discipline, voor het eerst samen een muziektheatervoorstelling. Samen met Klangforum Wien onderzoeken zij de mogelijkheid om gesproken taal en muziek als onafhankelijke en eigenzinnige spelers te laten verschijnen. 

In Metamorfose van een woonkamer delen zes Japanse acteurs en zeven muzikanten van Klangforum Wien aanvankelijk in harmonie het podium. Het verhaal gaat over een gezin dat uit huis gezet wordt. Dit probleem kan worden opgelost, maar al snel doemt er een andere catastrofe van ongekende omvang op. Beetje bij beetje smelten de muziek en de scenische handelingen samen, waardoor een geheel nieuwe ervaring ontstaat. Alle vormen van gesproken tekst, de hele mensgerichte wereld, lossen op in klanken. 

‘Om een nieuw soort muziektheater te ontwikkelen, sla ik de handen ineen met Dai Fujikura, een flexibele en avontuurlijke componist. We kijken hoe ver we kunnen gaan. Fujikura's muziek is heel krachtig. Het is alsof de muziek zelf, of misschien zelfs elk instrument, een acteur is.’ 

— Toshiki Okada 

‘Ik heb tot nu toe drie opera's geschreven, maar dit is de eerste keer dat ik een muziektheaterstuk schrijf. Sterker nog, ik weet niet eens of er al zoiets bestaat in de wereld. Het is in ieder geval niet hetzelfde als wat men gewoonlijk onder de term “muziektheater” verstaat.’ 

— Dai Fujikura


/////  English  /////

Director Toshiki Okada and composer Dai Fujikura have, each from their own disciplines, developed a musical theatre piece together for the first time. Together with Klangforum Wien, they explore the possibilities for having spoken language and music figure as independent and distinct actors. 

In Metamorphosis of a Living Room, six Japanese actors and seven musicians from Klangforum Wien initially share the stage in harmony. The story is about a family that is evicted from their home. This problem can be solved, but soon enough another catastrophe of unprecedented magnitude looms. Little by little, the music and scenic actions blend together, opening possibilities for the emergence of an entirely new experience. All manner of narration, the entire human oriented world, dissolve in sound. 

‘In order to put together a new type of music theatre, I am going to join hands with Dai Fujikura, a pliable yet edgy composer. We will see how far we can go. Fujikura's music is very powerful. It is as if the music itself, or maybe even each instrument, is an actor.’  

— Toshiki Okada 

‘I have thus far written three operas, but this is the first time for me to write a musical theatre piece. Indeed, I do not even know if such a thing exists in the world. It is certainly not the same as what is normally meant by the term "music theatre".’   

— Dai Fujikura 


       


Het digitale programmaboekje is hier in te zien.

Onderdeel van