Evolution of Fearlessness

Lynette Wallworth
zo 11 jun 2023 - za 24 jun 2023
zo 11 jun 2023
-
za 24 jun 2023
  • zo 11 jun 2023
    -
    za 24 jun 2023
    Kleine Zaal

Intieme, virtuele ontmoeting met migrantenvrouwen

Evolution of Fearlessness is een intieme, virtuele ontmoeting met migrantenvrouwen waarin krachtige menselijke emoties aan bod komen, zoals verdriet, verlies en het herwinnen van hoop. Wallworth is een van de favoriete kunstenaars van associate artist ANOHNI. 

Voor Evolution of Fearlessness filmde Lynette Wallworth portretten van elf vrouwen die in Australië wonen, maar afkomstig zijn uit landen als Afghanistan, Soedan, Irak en El Salvador. Ze hebben oorlogen meegemaakt, concentratiekampen overleefd, of extreem geweld doorstaan. Het werk richt zich op een toestand voorbij terreur en verlies die het meest lijkt op die van genade.

Evolution of Fearlessness is opgebouwd rond het belang van het gebaar en biedt een tastbare ingang tot de vrouwen in het werk, van wie we een glimp te zien krijgen van hun verhaal, maar die niet spreken. Het werk is een intieme openbaring van de kracht van de menselijke geest.

/////  English  /////

Evolution of Fearlessness is an intimate, virtual encounter with immigrant women that investigates powerful human emotions such as grief, loss and the re-emergence of hope. Wallworth is one of associate artist ANOHNI's favorite artists.

In creating Evolution of Fearlessness‚ Lynette Wallworth filmed portraits of eleven women residing in Australia‚ but originating from countries such as Afghanistan‚ Sudan‚ Iraq and El Salvador‚ who have lived through wars‚ survived concentration camps or extreme acts of violence. The work focuses on a state beyond terror and loss most closely akin to mercy.

Built around the importance of gesture‚ Evolution of Fearlessness provides a tactile gateway to the living women contained in the piece‚ whose stories we are given glimpses of but whose lips do not speak. The work is an intimate revelation of the strength of the human spirit.


Het digitale programmaboekje is hier in te zien.

Onderdeel van
Evolution of Fearlessness